Investering koncenton

Solenergi er blevet en meget populær form for miljøvenligenergi, og især i Danmark er vi rigtig gode til at benytte os af den. Derfor ser man også, at flere og flere investerer penge i denne branche. Det er en rimelig sikker investering at foretage, da branchen indenfor miljø rigtige energi kun bliver støre med årene. Derudover er afregningsprisen på strømmen fastlagt med lave de næste ti år, samt solstrålingsniveauet historisk set kun afviger lidt fra år til år. Desuden er det også en teknologi, som er efter prøvet og meget driftsikker.

Der findes flere forskellige måder at investere sine penge på, og det er vigtigt, at man finder den, man føler sig tryg ved at bruge, og som passer til ens økonomi. En af investeringsformerne er a/s-investering som ved obton eller koncenton. Her foretager man sig investering gennem et aktieselskab som koncenton, hvor man vil opleve et løbende, højt udbytte, samtidig med at risikoen er lav og forudsigelig. Pengene bliver investeret i forskellige solcelleparker og ejendomme over hele verden, så man opnår optimal risikospredning og stabilt afkast. Denne investeringstype er både relevant for privat ejere og selskaber, da det som sagt er en relativ sikker investering.

En af de andre investeringstyper er k/S-investering. k/s betyder kommanditselskab, og har store økonomiske fordele i form skat til kontant opsparing. Da k/s-investeringer ikke er selvstændigt skattepligtigt, vil selskabets overskud eller underskud komme direkte ind på ejerens selvangivelse, og derved er der altså mulighed for et højt afkast ved lav risiko.

Hvilken slags investeringen man vælger i sidste ende, er helt op til en selv, men skal bare vælge den, man har det bedst med at benytte sig af.


At investere i aktier og andet er i dag blevet en selvfølge for mange mennesker. Man ser i stigende grad, at folk igen tør at investere deres penge. Et af de steder, hvor der bliver investeret mange penge, er i ejendomme tit via selskaber som Koncenton eller andre. Dette har i mange år vist sig at være en stabil investeringsform, som giver gode afkast hvert år.

Ligesom med alle andre investeringer er der selvfølgelig nogle risici. Men ved at teame op med en god partner a la Koncenton og virkelig sondere terrænet, så kan disse investeringer fører til en stor opsparing. De stigende priser på boligmarkedet disse år er især gunstige herfor, som i sidste ende kan give en rigtig flot opsparing.